Tekniska kurser (Tec)

Det finns många olika tekniska kurser att välja mellan. De flesta kurser kan vi köra inom IANTD, PADI och SSI. Är du osäker vilken organisation du vill utbildas inom? Kontakta oss, så tar vi rätt väg tillsammans utefter dina behov!

Advanced EANx diver, är grundkurs i dykning med dekompression. Här lär vi oss grunderna i dekompressionsdykning samt att planera djupa dyk. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 42m.

Denna kurs kan du gå genom IANTD.

Advanced Recreational Trimix diver, är grundkurs i dykning med dekompression. Här lär vi oss grunderna i dekompressionsdykning med trimix som andningsgas samt att planera djupa dyk. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 51m med trimix.

Denna kurs kan du gå genom IANTD.

Normoxic Trimix diver. Vi bygger på våra kunskaper inom dekompressionsdykning, så att vi kan ha obegränsat med dekompression. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är IANTD Advanced EAN diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 60m med trimix.

Denna kurs kan du gå genom IANTD.

Normoxic Trimix Plus diver. Vi bygger på våra kunskaper inom dekompressionsdykning, så att vi kan ha obegränsat med dekompression. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är IANTD Advanced EAN diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 70m med trimix.

Denna kurs kan du gå genom IANTD.

Trimix diver. Vi tar dekompressionsdykningen till sin spets. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är IANTD Normoxic Trimix diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 100m med trimix.

Denna kurs kan du gå genom IANTD.

Advanced Wreckdiver / Technical Wreck diver. Vi bygger på våra kunskaper inom vrakdykning, så att vi kan genomföra vrakdyk med obegränsat penetration. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är IANTD Advanced EAN diver. Vilken nivå man certifieras på beror på vilka förkrav man uppfyller.

Denna kurs kan du gå genom IANTD.

Tec40 diver, är grundkurs i dykning med dekompression. Här lär vi oss grunderna i dekompressionsdykning samt att planera djupa dyk. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 40m.

Denna kurs kan du gå genom PADI.

Tec45 diver. Här tar vi steget längre och ökar både antalet flaskor och dekompressionstider. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är PADI Tec40 diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 45m.

Denna kurs kan du gå genom PADI.

Tec45 Trimix diver. Nu kan vi äntligen få bort djupnarkosen på våra dyk. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är PADI Tec45 diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 45m.

Denna kurs kan du gå genom PADI.

Tec50 diver. Här tar vi steget längre och ökar både antalet flaskor och dekompressionstider. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är PADI Tec45 diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 50m.

Denna kurs kan du gå genom PADI.

Tec50 Trimix diver. Nu kan vi äntligen få bort djupnarkosen på våra dyk. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är PADI Tec50 diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 50m.

Denna kurs kan du gå genom PADI.

Tec Trimix65 diver. Vi bygger på våra kunskaper inom dekompressionsdykning, så att vi kan ha obegränsat med dekompression. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är PADI Tec50 diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 65m med trimix.

Denna kurs kan du gå genom PADI.

Tec Trimix diver. Vi tar dekompressionsdykningen till sin spets. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är PADI Tec Trimix65 diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 100m med trimix.

Denna kurs kan du gå genom PADI.

Advanced Wreck diver. Vi bygger på våra kunskaper inom vrakdykning, så att vi kan genomföra vrakdyk med obegränsat penetration. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är PADI Tec40 diver.

Denna kurs kan du gå genom PADI.

Technical Rescue diver. Vi bygger på våra kunskaper inom räddning för att även kunna rädda tekniska dykare. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är PADI Tec40 diver.

Denna kurs kan du gå genom PADI.

Extended Range Nitrox diver, är grundkurs i dykning med dekompression. Här lär vi oss grunderna i dekompressionsdykning samt att planera djupa dyk. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 45m.

Denna kurs kan du gå genom SSI.

Extended Range Trimix diver, är grundkurs i dykning med dekompression. Här lär vi oss grunderna i dekompressionsdykning med trimix som andningsgas samt att planera djupa dyk. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 45m med trimix.

Denna kurs kan du gå genom SSI.

Technical Extended Range Trimix diver. Vi bygger på våra kunskaper inom dekompressionsdykning, så att vi kan ha obegränsat med dekompression. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är SSI Extended Range Nitrox diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 60m med trimix.

Denna kurs kan du gå genom SSI.

Hypoxic Trimix diver. Vi tar dekompressionsdykningen till sin spets. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är SSI Technical Extended Range Trimix diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 100m med trimix.

Denna kurs kan du gå genom SSI.

Advanced Wreck diver / Technical Wreck diver. Vi bygger på våra kunskaper inom vrakdykning, så att vi kan genomföra vrakdyk med obegränsat penetration. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Förkrav till denna kurs är SSI Extended Range Nitrox diver. Vilken nivå man certifieras på beror på vilka förkrav man uppfyller.

Denna kurs kan du gå genom SSI.