Stilianos Matsoukatidis

Vem: Stilianos blev PADI Instructor 2002, IANTD Instructor 2005, IANTD IT 2009, SSI Instructor 2018, DAN IT och EFR IT 2015. Han dyker idag både öppet och slutet system, från grunda naturdyk till djupa vrakdyk. Stilianos har följande pro certifikat:

IANTDPADISSIDANEFR
Adv Rec Trimix InstrOW InstrMaster InstrBLS InstrEFR Instr
Normoxic Trimix Instr  Master Scuba Diver TrainerCCR Poseidon InstrAED InstrCare for Children Instr
Trimix Instr  IDC Staff InstrRec Sidemount InstrFirst Aid InstrEFR IT
Wreck Instr  Master InstrEAN InstrOxygen Instr 
OW Sidemount Instr  EAN InstrWreck InstrAdv O2 instr 
Technical Wreck Instr  Dry suit InstrIndependent InstrAquatic Instr 
Inspiration InstrMultilevel InstrGasblender EAN/Trimix Instr  HMLI Instr 
Vision Instr  U/W Navigator Instr  Night&Limited Visibility InstrOn-site Instr 
Poseidon CCR Instr  Wreck InstrSearch & Recovery InstrDMFD Instr 
CCR NormoxicU/W Video InstrEquipment Tech Instr  BLSD Paediatric Instr 
CCR Trimix Instr  U/W Photo InstrDeep diving InstrBLS IT 
CCR Wreck InstrNight Diver InstrFull Face Mask Instr  AED IT 
Trimix blender Instr  Search andScooter Diving InstrFirst Aid IT 
Diver FA InstrRecovery InstrUW Communic. Instr  Oxygen IT 
Adv Rec Trimix ITEquipment InstrComputer Diving Instr  Adv O2 IT 
Poseidon CCR ITDPV InstrStress & Rescue Instr  Aquatic IT 
Life Support Service Tech IT  Sidemount InstrReact Right InstrHMLI IT 
Gasblender ITOxygen Provider Instr  Science of Diving InstrOn-site IT 
Diver FA IT  Deep Diver InstrDive GuideDMFD IT 
Specialty ITSelf-Reliant InstrShark Diving InstrBLSD Paediatric IT 
 Full Face Mask Instr  Perfect Buoyancy Instr  
 Tec Gasblender Trimix Instr  Boat Diving Instr  
 Tec Deep InstrPhoto & Video Instr    
 TMx45 Instr  Navigation Instr  
 TMx50 Instr  Dry suit Instr  
 Tec Trimix Instr  XR Instr  
 Adv Wreck Instr  XR EAN Instr  
 Technical Rescue Instr  XR Trimix Instr  
 Poseidon CCR Instr  Tech XR Instr  
 AP Evolution InstrXR Hypoxic Trimix Instr    
 Tec40 CCR Poseidon Instr  XR Technical Wreck Instr  
 Tec40 CCR APD instr     
 Tec60 CCR Poseidon Instr     
 Tec60 CCR APD Instr     
 Tec100 CCR Poseidon Instr     
 Tec100 CCR APD Instr   

Vad: Stilianos främsta mål inom dykning är att alltid lära sig nytt, förbättra det han redan kan och att erbjuda service utöver det vanliga.