SSI

SSI, Scuba Schools International, är en dykutbildningsorganisation som startade 1970 som en sammanslagning av ett antal dykcenters i USA. Idag är SSI, med huvudkontoret i Tyskland, ett av världens med framgångsrika dykorganisationer med fokus på digital inlärning av teoretiska kunskaper!

Inom SSI kan vi utbilda dig från Open Water Diver till Hypoxic Trimix diver på öppet system. Vi kan även utbilda dig till assisterande instruktör!