Rekreationskurser (Rec)

Det finns många olika rekreationskurser att välja mellan. De flesta kurser kan vi erbjuda inom IANTD, PADI och SSI. Är du osäker vilken organisation du vill utbildas inom? Kontakta oss, så tar vi rätt väg tillsammans utefter dina behov!

Open Water Diver, är grundkurs i sportdykning. Här lär vi oss grunderna i dykfysik, dyksäkerhet och dykrutiner. Du måste vara 15år (10år för Junior Open Water Diver), kunna simma 200m och hålla dig flytande i 10min. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk utan dekompression ner till max 18m/21m beroende på utbildningsorganisation.

Denna kurs kan du gå genom IANTD, PADI eller SSI.

Advanced Open Water Diver, är fortsättningskurs i sportdykning. Här lär vi oss att dyka djupt och att navigera. Vi testar även tre valfria områden inom dykning. Du måste vara 15år (12år för Junior Advanced Open Water Diver) och var Open Water Diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk utan dekompression ner till max 30m.

Denna kurs kan du gå genom IANTD eller PADI.

Rescue Diver / React Right, är en räddningsdykarkurs i sportdykning. Här lär vi oss grunderna i självräddning samt räddning av andra dykare. Du måste vara 15år (12år för Junior Rescue Diver).

Denna kurs kan du gå genom IANTD, PADI eller SSI.

Specialty Diver. Det finns en mängd specialkurser vi kan erbjuda. Eftersom listan blir lång rekommenderar vi att ni kontaktar oss, så tittar vi tillsammans på vad vi kan gå.

Specialkurser kurs kan du gå genom IANTD, PADI eller SSI.