Rebreather kurser (RB)

Det finns många olika rebreather kurser att välja mellan. Vi utbildar på Poseidon CCR och AP Diving CCR. Alla kurser kan vi köra inom IANTD och PADI. Är du osäker vilken organisation du vill utbildas inom? Kontakta oss, så tar vi rätt väg tillsammans utefter dina behov!

Recreational CCR / Rebreather diver, är grundkurs i rebreatherdykning utan dekompression. Här lär vi oss grunderna i rebreatherteknologin, dess funktioner och dykfärdigheter för säker rebreather dykning. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk utan dekompression ner till max 18m/21m beroende på utbildningsorganisation.

Denna kurs kan du gå genom IANTD, PADI eller SSI.

CCR Deep diver / Advanced Rebreather diver, är fortsättningskurs i rebreatherdykning utan dekompression. Här lär vi oss grunderna i djupare rebreatherdykning samt att planera djupa rebreather dyk. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk utan dekompression ner till max 40m.

Denna kurs kan du gå genom IANTD eller PADI.

CCR diver / Tec40 CCR diver, är grundkurs i rebreatherdykning med dekompression. Här lär vi oss grunderna i dekompressionsdykning med rebreather samt att planera djupa rebreather dyk. Du måste vara 18år för att delta på denna kurs. Denna kurs kan även vara grundkurs i rebreatherdykning. Förkrav om man går kursen inom IANTD är Advanced EAN eller Advanced Recreathional Trimix diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 40m/42m beroende på dykorganisation.

Denna kurs kan du gå genom IANTD eller PADI.

CCR Normoxic Trimix diver / Tec60 CCR diver, är en teknisk kurs i rebreatherdykning med obegränsad dekompression. Här lär vi oss teknikerna i dekompressionsdykning djupare än 40m med grundare än 60m. Förkrav om man går kursen inom IANTD är CCR diver eller inom PADI är Tec40 CCR. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 60m.

Denna kurs kan du gå genom IANTD eller PADI.

CCR Normoxic Trimix Plus diver, är en teknisk kurs i rebreatherdykning med obegränsad dekompression. Här lär vi oss teknikerna i dekompressionsdykning djupare än 40m med grundare än 70m. Förkrav om man går kursen är IANTD CCR diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 70m.

Denna kurs kan du gå genom IANTD.

CCR Trimix diver / Tec100 CCR diver, är en teknisk kurs i rebreatherdykning med obegränsad dekompression. Här tar vi den tekniska dykningen till sin spets och lär oss teknikerna till att dyka ner till 100m. Förkrav om man går kursen inom IANTD är CCR Normoxic Trimix diver eller inom PADI är Tec60 CCR. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med dekompression ner till max 100m.

Denna kurs kan du gå genom IANTD eller PADI.

CCR Wreck diver, är en vrakdyknings kurs med rebreather. Här lär vi oss teknikerna i vrakdykning bortom solljusets zon. Förkrav om man går kursen är IANTD CCR diver. Efter godkänd kurs kommer du att kunna göra dyk med vrakdyk med CCR med obegränsad penetration.

Denna kurs kan du gå genom IANTD.