Professionella kurser (PRO)

Vi kör professionella kurser inom dykning och första hjälpen. Beroende på nivå kan man välja att utbildas inom IANTD, PADI, SSI, DAN eller EFR. Är du osäker på vad du vill göra? Kontakta oss, så tar vi rätt väg tillsammans utefter dina behov!

Divemaster / Dive Guide, är den första professionella nivån inom sportdykning. Här lär du dig hur du tar hand om andra dykare, går djupare in i teorin och förfinar dina dykfärdigheter. Med våra instruktörer får du djupare kunskap utöver det vanliga. Hur bra vill du bli?

Denna utbildning kan du gå genom IANTD, PADI eller SSI.

Assistant Instructor, är den första professionella nivån inom sportdykning där du utbildar andra dyklare. Här lär du dig hur du planerar och genomför en teoretisk lektion, hur du lär ut dykfärdigheter i vattnet samt godkänner dykfärdigheter. Efter godkänd utbildning kan du på egen hand köra teoretiska lektioner samt ytövningar, du kommer även att kunna assistera en instruktör under ytan!

Denna utbildning kan du gå genom IANTD, PADI eller SSI.

Open Water Instructor, är den första instruktörsnivån inom sportdykning. Här bygger vi på dina Divemasterkunskaper och utvecklar dina instruktörsfärdigheter. En duktig instruktör är inte endast en person som skriver under en certifikatsbeställning. En duktig instruktör är en människokännare, en vägledare, en förebild.

Denna utbildning kan du gå genom IANTD eller SSI.

EAN Instructor. Enriched Air Nitrox är idag en av de vanligaste gasblandningarna inom sportdykning. Hos oss blir du inte bara en person som kan läsa ur utbildningsmaterialet. Hos oss blir du en instruktör som kan ämnet på sina fem fingrar och kan förklara sådant andra inte kan!

Denna utbildning kan du gå genom IANTD.

Advanced EAN Instructor, är den första instruktörsnivån inom dekompressionsdykning. Vi bygger på dina EAN Instructor färdigheter och ger dig möjlighet att utbilda dykare med begränsad dekompression. Vi bygger vidare på dina teoretiska och praktiska färdigheter. Vårt mål är att du blir en instruktör andra dykare söker sig till!

Denna utbildning kan du gå genom IANTD.

Advanced Recreational Trimix Instructor, är den första instruktörsnivån inom dekompressionsdykning med trimix som andningsgas. Efter godkänd kurs kommer du att kunna utbilda dykare i begränsad dekompression.

Denna utbildning kan du gå genom IANTD.

Poseidon MKVI/Se7en CCR Instructor. Rebreathers är något som börjar komma med stormsteg. Här lär du dig att utbilda dykare till att dyka Poseidon MK6/Seven CCR. Vår instruktörer har varit med sedan Poseidon tillverkade modellen MK6. Stilianos är dessutom en av Poseidons testdykare. Gissa om vi kan maskinen!?

Denna utbildning kan du gå genom IANTD.

Gasblender EAN Instructor. Lär dina kunder att blanda korrekt EAN.

Denna utbildning kan du gå genom IANTD.

Gasblender Trimix Instructor. Lär dina kunder att blanda korrekt trimix.

Denna utbildning kan du gå genom IANTD.

EFR Instructor. Bli första hjälpen instruktör inom EFR.

Denna utbildning kan du gå genom EFR.

DAN Instructor. Bli första hjälpen instruktör i en utmärkt utbildningsorganisation. Det finns många olika instruktörsnivåer. Vi kan utbilda dig på alla!

Denna utbildning kan du gå genom DAN.