PADI

PADI, Professional Association of Diving Instructors, är en dykutbildningsorganisation som startade 1966 i USA. PADI utvecklades från ett litet dykföretag till att bli en världsledande dykutbildningsorganisation. PADI dykcenters finns världen över! Idag utbildas dykare enligt PADI Standars inom både rekreations- och teknisk dykning!


Inom PADI kan vi utbilda dig från Open Water Diver till Tec100 Diver både inom öppet och slutet system. Vi kan även utbilda dig till assisterande instruktör!

PADIs utbildningsstege inom rekreationsdykning.
PADIs utbildningsstege för teknisk och rebreather dykning