Gasanalys

God luftkvalitet av din andningsgas är väldigt viktigt. Gaser som koldioxid (CO2) samt kolmonoxid (CO) kommer under tryck att bli väldigt farliga för en dykare. Vi utför gasanalyser enligt EN-12021 standarden så att ni vet vilken kvalitet er kompressorluft har!