EFR

EFR, Emergency First Response, är en utbildningsorganisation inom första hjälpen. Denna organisation är en del av PADI. EFR grundades 2004.

Inom EFR kan vi utbilda dig på alla EFRs användare och instruktörsnivåer!